Wieści Gminne

24 stycznia b.r w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ,,Razem" w Czartajewie, rozbrzmiewały kolędy. Pomysłodawcą spotkania i współorganizatorem była Gminna Biblioteka w Siemiatyczach. Słowo powitania i życzenia, do wszystkich przybyłych, skierowała Prezes Stowarzyszenia Pani Joanna Sycewicz oraz ks. proboszcz Jarosław Błażejuk.

Miło nam poinformować, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach otrzymała CERTYFIKAT za promowanie czytelnictwa. Certyfikat można było otrzymać biorąc aktywny udział w ogólnopolskim projekcie „Czytam sobie w bibliotece”.

I Nadbużański Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Siemiatycze Organizatorem „KONKURSU" jest Gmina Siemiatycze.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Siemiatycze. Cele konkursu: - tworzenie trwałej więzi z miejscem, w którym młodzi ludzie mieszkają - wzmocnienie tożsamości z najbliższą okolicą - budzenie zainteresowania własnym środowiskiem - pobudzanie aktywności uczniów

„Poradnik postępowania mieszkańców w sytuacji zagrożenia" to zbiór podstawowych informacji na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w naszym regionie.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

20 stycznia 2016 r. zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Gminą Siemiatycze.

16.01.2016 r., odbyła się zabawa noworoczna w Szkole Podstawowej w Szerszeniach. Zabawę rozpoczęto przedstawieniem jasełkowym „Kolędnicy” przygotowanym przez dzieci z klas V i VI pod kierunkiem ks. Józefa Grzeszczuka przy pomocy nauczycieli: Iwony Łopuskiej, Barbary Martyniuk i Tadeusza Stępkowskiego.

Miło jest nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki 88 Siemiatycze przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”

11 stycznia 2016 roku, w hali sportowej Gimnazjum Gminnego uczestniczyliśmy w szczególnym wydarzeniu. Ze spektaklem "List do Świętego Mikołaja" wystąpił Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca "Mazowiacy" z Warszawy.