Wieści Gminne

W dniu 12.08.2016 r. „Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych”

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii

Zapraszamy na spotkanie do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach 16 sierpnia godz.9.00.

Ponownie zapraszamy do Szerszeń.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych 2016, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym Święcie Plonów.

Festyn w Bacikach Bliższych został zorganizowany przez BTSK w Białymstoku i Komitet Organizacyjny Dnia Bacik.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dnia Bacik - zapraszamy.

    Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

W imieniu Dyrektora SP w Szerszeniach ZAPRASZAMY!

Nie ma to jak MATMA!