Wieści Gminne

14 edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych skierowana jest do szkół gimnazjalnych oraz ośrodków kultury województwa podlaskiego.

 

Informacja dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020.

9 marca 2016 roku Radni Gminy Siemiatycze oraz Sołtysi wsi gminnych uczestniczyli w X Sesji Rady Gminy Siemiatycze. Obrady miały miejsce w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący RG Adam Boguszewski, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Zbliżająca się wiosna zachęca wszystkich do wyjazdów i wycieczek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

II Nadbugowy Zlot Motocyklowy w Wólce Nadbużnej odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2016 r. Już teraz zapraszamy wszystkich, którzy sami jeżdżą na motocyklach wszelkich marek, typów, modeli, kolorów, roczników…. wszystkich tych, których łączy wyjątkowa pasja.

Ministerstwo Sprawiedliwości powiadamia, że wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 22 - 27 luty 2016 r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje rolników o możliwości skorzystania z rehabilitacji leczniczej.