Wieści Gminne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 6513 z póź. zm.) o g ł a s z a :

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza:

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza:

Z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejęła odpowiedzialność za odpady komunalne powstałe na nieruchomościach zamieszkałych, począwszy od ich odbioru po zagospodarowanie.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Szerszenie, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) o g ł a s z a : Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała oraz na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Cecele – stanowiących własność gminy Siemiatycze.

Fotorelacja z wystawy która odbyła się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 w sali przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czartajewie (ul. Kościelna 4).

OGŁOSZENIE Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację że: w dniu 4 października 2012 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – dwa wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia