Wieści Gminne

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. świadczyć będzie: MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok

12 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Siemiatycze miało miejsce spotkanie Wójta Edwarda Krasowskiego z mieszkańcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi promocją terenów nadbużańskich, poprzez organizację kolejnego Nadbugowego Zlotu Motocyklowego.

Prosimy o przekazanie 1 % podatku na Stowarzyszenie działające na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego, które m.in. wspiera uczniów naszej Szkoły.

W Urzędzie Gminy Siemiatycze, w dniu 10 lutego miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące tworzenia "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa" na terenie Gminy Siemiatycze. Konsultacje przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Siemiatyczach, z nowym Komendantem  mł. insp. Maciejem Wesołowskim, koordynatorem spotkania.

  Rozpoczął się cykl szkoleń w ramach projektu „Cyfrowy senior”.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z poź. zm..) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 lutego 2016 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń...

24 stycznia b.r w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ,,Razem" w Czartajewie, rozbrzmiewały kolędy. Pomysłodawcą spotkania i współorganizatorem była Gminna Biblioteka w Siemiatyczach. Słowo powitania i życzenia, do wszystkich przybyłych, skierowała Prezes Stowarzyszenia Pani Joanna Sycewicz oraz ks. proboszcz Jarosław Błażejuk.

Miło nam poinformować, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach otrzymała CERTYFIKAT za promowanie czytelnictwa. Certyfikat można było otrzymać biorąc aktywny udział w ogólnopolskim projekcie „Czytam sobie w bibliotece”.

I Nadbużański Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Siemiatycze Organizatorem „KONKURSU" jest Gmina Siemiatycze.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Siemiatycze. Cele konkursu: - tworzenie trwałej więzi z miejscem, w którym młodzi ludzie mieszkają - wzmocnienie tożsamości z najbliższą okolicą - budzenie zainteresowania własnym środowiskiem - pobudzanie aktywności uczniów