Wieści Gminne

Największe w regionie wydarzenie branży ogrodniczej.

W I Gminnym Konkursie Literackim pn. „Moja mała Ojczyzna, moje miejsce na ziemi” wzięło udział 9 uczniów z gminnych szkół podstawowych.

Gmina Siemiatycze prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w Wólce Nadbużnej

Co można zrobić z papierowego talerzyka?
Jakie przeszkody może pokonać przedszkolak na sali gimnastycznej
Jakie zabawki znajdują się w oddziale przedszkolnym?
Na jakie gry i zabawy edukacyjne może liczyć kandydat na przedszkolaka w naszej  szkole?   

Gmina Siemiatycze zamierza w roku szkolnym 2016/2017 zorganizować 10 - godzinną grupę przedszkolną dla dzieci 3 , 4 i 5 - letnich w Szkole Podstawowej w Tołwinie.

Przekazujemy informację Rodzicom, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym, o zmianach, jakie będą w roku szkolnym 2016/2017. 

Szkoła Podstawowa zaprasza na Dzień Otwarty w niedzielę 3 kwietnia 2016 r.

Szanowni Rodzice !


Od 1 września 2016 roku planujemy przedłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szerszeniach do 10 godzin dziennie. W oddziale będą pracować dwie nauczycielki i opiekunka.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) o g ł a s z a :
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Cecele, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.