Wieści Gminne

W Szkole Podstawowej w Tołwinie już po raz trzeci odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem "MAMA, TATA i JA". W tym jedynym, wyjątkowym dniu w roku w szkole, obchodzono Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca.

Jest to akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje bibliotek.Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków.

Dzieci spotkały się z pracownikami Urzędu i rozmawiały o ich pracy. Żywo interesowały się czym zajmuje się Wójt Gminy oraz inni jej pracownicy.

Powiat Siemiatycki opracował turystyczną aplikację mobilną „Poznajcie Podlasie” na sytemy Android i iOS oraz portal turystyczny.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci. Są to np. stoły, szafy, sofy, krzesła, dywany, wózki dziecięce, telewizory, lodówki, pralki, zabawki dużych rozmiarów, rowery itp.

Obecne terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są tożsame z terminami płatności podatku.

Nadbugowy Zlot Motocyklowy jest to inicjatywa organizacji działających na terenie Gminy Siemiatycze.

Urząd Gminy Siemiatycze przypomina, że zgodnie z art.6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że w dniu 17.02.2015 r. podpisano umowę na„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze”