Wieści Gminne

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (dz. U. z 2014 r. poz. 518 i 659). ogłasza: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Turna Duża, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 czerwca 2014

Konkurs pt. ,, Śmieciuchowe cuda” dobiegła końca.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane prace. Wybór był bardzo trudny, ponieważ otrzymaliśmy wiele pięknych prac, wykonanych różnorodnymi technikami.

Jeden z dziesięciu (1 z 10) to teleturniej emitowany od 6 czerwca 1994 roku na antenie TVP2, jego prowadzącym jest Tadeusz Sznuk. W polskich mediach od wielu lat program ten cieszy się sporą popularnością gromadząc przy odbiornikach telewizyjnych całe rodziny. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 maja 2014

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) ogłasza: Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Boratyniec Lacki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

Ogłoszenie Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.