Wieści Gminne

10 października 2013 r. pod tajemniczym hasłem „Szukaj urzędu przy ulicy Kościuszki” przy siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze od godz. 10.00 odbywa się gra terenowa „9 cudów Powiatu Siemiatyckiego”.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze .

Stowarzyszenie Klub Amazonki w Siemiatyczach od kwietnia do sierpnia 2013 r. realizowało projekt „WALCZMY RAZEM Z RAKIEM – Amazonki na rzecz społeczności lokalnej”.

„Paweł i Gaweł", „Małpa w kąpieli" , „Osiołkowi w żłobie dano", „Dwa koguty", kto nie zna i nie lubi humoru Aleksandra Fredry - mistrza ciętej riposty ? A, że w tym roku przypada 220 rocznica jego urodzin, więc warto było uczcić jubileusz czytając utwory komediopisarza, który świetnie znał, rozumiał swój kraj, twórcy - potrafiącego uchwycić i opisać dowcipnym językiem cechy Polaków.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

W dniach 05.08 - 08.08. 2013r. w Szkole Podstawowej w Szerszeniach miały miejsce warsztaty edukacyjne w ramach projektu "W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami".

Na te chwilę czekali wszyscy mieszkańcy wsi Rogawki. W dniu 21 lipca 2013 r zostało oficjalnie otwarte centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Rogawka. Ceremonii uroczystego przecięcia wstęgi w obecności mieszkańców wsi dokonali: sekretarz gminy Siemiatycze Janina Miłkowska, sołtys Anna Grzyb i radny Władysław Kisiel.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zachęca do zapoznania się z broszurą "Wakacyjny poradnik pacjenta" opisujący uprawnienia pacjenta oraz zasady korzystania z placówek pomocy medycznej, w tym w czasie pobytów wakacyjnych poza miejscem zamieszkania. a także kwestie, o których należy pamiętać wybierając się na wakacyjny wyjazd.