Wieści Gminne

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych terminie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.....

Sezon jesienno-zimowy jest okresem szczególnym z uwagi na wzrost zamarznięć osób bezdomnych, samotnych, starszych, niezaradnych życiowo, które z przyczyn niezależnych od nich znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Corocznie odnotowywane są przypadki nagłych zgonów wskutek wychłodzenia organizmu, co jest przejawem obojętności, wykluczenia społecznego i braku wsparcia słabszych.

Ewolucja, a nie rewolucja eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku   zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM „Inna Choinka”

21 listopada w Folwarku Księżnej Anny, podczas odbywających się XXIV „Andrzejek ANDY 2015”, pucharem ufundowanym przez WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE został wyróżniony Kacper Nowaczuk, za osiągnięte sukcesy sportowe w działaniach Podlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ANDY”.

PROGRAM „PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH: 2015-2016"

16 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemiatyczach odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Siemiatycze, zainteresowanych instalacją paneli foltowoltaicznych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2015 roku odbędą się wybory na sołtysa, dnia 23 listopada 2015roku o godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej, celem rozpatrzenia wniosku o rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z poź. zm..) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 października 2015

W dniu 16 października 2015 roku Wójt gminy Edward Krasowski wręczył medale z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego 15 parom z gminy Siemiatycze. Złożył życzenia zdrowia na dalsze lata, pogratulował wspaniałego jubileuszu następującym małżonkom: