Wieści Gminne

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons - Prawa przez cały rok.

8 sierpnia na placu przy świetlicy w Bacikach Dalszych bawili się mieszkańcy tego sołectwa, oraz okolicznych miejscowości.

LUX MED zaprasza Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię.

Trwa plebiscyt strażacki, zorganizowany przez redakcje białostockich dzienników Gazeta Współczesna i Kurier Poranny.

4 sierpnia, jak co roku, mieszkańcy Słoch Annopolskich uczcili patronkę swojej cerkwi.

Trwają prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1754B na terenie gminy Siemiatycze.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA informuje, że od dn. 27 lipca 2021 nie ma możliwości złożenia o wydanie dowodu osobistego przez internet.