Wieści Gminne

  Pani Iwona Kłopotowska - nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czartajewie wygrała wojewódzki plebiscyt.

  Przedszkolne kolędowanie - pod takim hasłem w Przedszkolu Gminnym Gminy Siemiatycze odbyło się przedświąteczne spotkanie, w którym wraz z przedszkolakami uczestniczyły ich rodziny.

  W okresie przedświątecznym wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Tołwinie odwiedzili pensjonariuszy Domu Opieki na Grabarce.

  Gmina Siemiatycze rozpoczęła realizację projektu pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego.

  40.794,09 zł – to efekt niedzielnego wydarzenia, zorganizowanego 15 grudnia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach, pod hasłem „Postaw Zosię na nogi”.

   Jak co roku o tej porze, świąteczne spotkania odbyły się w naszych Klubach „Senior””.

  W okresie przedświątecznym odwiedza nas wiele osób.

  Wielkie narodziny w jednej z miejscowości gminy Siemiatycze – Skiwach Dużych.