Wieści Gminne

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

  Cały czas trwają regularne zajęcia w Klubach „Senior+”.

   Kolejny etap realizacji strażackiego projektu transgranicznego za nami.

Powiat Siemiatycki pozyskał blisko 700 tys. zł na zakup 2 mikrobusów i 3 autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych w placówce edukacyjnej.

W bardzo szybkim tempie posuwają się prace związane z generalnym remontem stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach.

  Trwa przebudowa budynku byłego gimnazjum gminnego, z przystosowaniem na urząd gminy.

  PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.