Wieści Gminne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o organizowanej XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

12 lutego odbyła się sesja Rady Gminy Siemiatycze, podczas której radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.