Wieści Gminne

Gmina Siemiatycze pozyskała nowy samochód, przystosowany do przewodu osób z niepełnosprawnościami.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

8 grudnia 2017 r. – ta data jest szczególna dla Gminy Siemiatycze. Tego dnia oficjalnie otwarty został pierwszy Klub „Senior+” na terenie gminy, konkretnie w miejscowości Krupice.

Ogólna liczba mieszkańców gminy Siemiatycze 31 grudnia 2020 r. wyniosła 6 011 osób (pobyt stały i czasowy). To o 82 osoby mniej zameldowane na terenie naszej gminy w porównaniu z dn. 31.12.2019 (tj. o 1,3%).

Szkoły w gminie Siemiatycze są gotowe na powrót uczniów klas 1 – 3.