Wieści Gminne

PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

W konkursie plastycznym „Wiosna”, skierowanym do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Siemiatycze udział wzięło ponad 50 dzieci.

Nad brzegiem Bugu, w okolicy Turny Małej, stanął wielki megafon.

Dzieci z Przedszkola Gminnego w wyjątkowy sposób przywitały Wiosnę.