Wieści Gminne

  6 lipca w Gmina Siemiatycze gościła przedstawicieli Rządu RP – Marlenę Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Dariusza Piontkowskiego - Ministra Edukacji Narodowej.

  Dzięki decyzji rządu wszystkie samorządy z Powiatu Siemiatyckiego otrzymały pomoc finansową na prowadzenie różnych inwestycji. Ponad 12 milionów złotych trafiło i trafi do samorządów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów.

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie swoich świetlic.