Wieści Gminne

  W okresie jesienno - zimowym wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla.

   Rozpoczęła się przebudowa budynku byłego gimnazjum gminnego, z przystosowaniem na żłobek, przedszkole, oraz urząd gminy.

   Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Tołwinie mieli okazję dowiedzieć się wiele ważnych i niezbędnych aspektów bezpieczeństwa na ulicy.

  W dniu 28.09.2019 r. około godz. 11.00 patrolujący granicę państwa strażnik graniczny zauważa pożar lasu w miejscowości Niemirów (gm. Mielnik), który rozwija się w kierunku pasa granicznego. Funkcjonariusz przekazuje informację o pożarze na numer alarmowy 998……

  Powiat Siemiatycki ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego".

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” Targi Leśne.