Wieści Gminne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów".

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą.

Uwaga Szanowne Panie! 8 marca, to Wasz dzień. Z tej  będzie można wziąć w naszym specjalnym konkursie.