Odpady komunalne

Zamieszczamy kolejny Harmonogram:

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, gdzie można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Informacja dotyczy poziomu recyklingu odpadów w Gminie Siemiatycze w roku 2015.

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. świadczyć będzie: MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok