Odpady komunalne

  Zmienionych zostało kilka zapisów regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siemiatyczach.

    Uwaga mieszkańcy. W październiku kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zamieszczamy kolejny Harmonogram:

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, gdzie można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.