Odpady komunalne

    Uwaga mieszkańcy. W październiku kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zamieszczamy kolejny Harmonogram:

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, gdzie można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Informacja dotyczy poziomu recyklingu odpadów w Gminie Siemiatycze w roku 2015.