Zmienionych zostało kilka zapisów regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siemiatyczach.

 

REGULAMIN PSZOK