Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 01 stycznia 2020 roku opłaty za "odpady komunalne" należy wpłacać na konto bankowe o numerze:

66 8092 0001 0004 7496 2000 0080

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach

 

PRZYPOMNIENIE : TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY

 Urząd Gminy Siemiatycze,

  1. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze

Terminy dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Do 15 marca każdego roku za miesiąc: styczeń, luty, marzec
  2. Do 15 maja każdego roku za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec
  3. Do 15 września każdego roku za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień
  4. Do 15 listopada każdego roku za miesiąc: październik, listopad, grudzień.

Sposoby wnoszenia opłat:

- do sołtysa,

- do kasy Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze,

- na konto Urzędu Gminy Siemiatycze: 66 8092 0001 0004 7496 2000 0080.