Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet

 

  • Czego potrzebujesz?

- konta na platformie ePUAP i Profilu zaufanego.

 

Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Profil zaufany założysz za pomocą internetowego konta bankowego

.

  • Jak złożyć deklarację przez ePUAP?

Krok 1. Wejdź na stronę

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Krok 2. Wybierz zakładkę OCHRONA ŚRODOWISKA

Krok 3. Wybierz sprawę: „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Krok 4. Wybierz swój urząd, w którym chcesz złożyć deklarację

Krok 5. Kliknij ZAŁATW SPRAWĘ i zaloguj się przez Profil Zaufany

Krok 6. Wypełnij deklarację

Krok 7. Kliknij PODPISZ i wybierz podpisz podpisem zaufanym, a następnie

kliknij WYŚLIJ

Dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia deklaracji.

 

  Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez pocztę tradycyjną.

 

   W przypadku problemów z uzupełnieniem deklaracji proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu Urzędu Gminy Siemiatycze : 85 655 28 60 wew. 38.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (pdf, 32 kb)