Obecne terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są tożsame z terminami płatności podatku.

Nr kwartału

Za jakie miesiące (dot. roku obecnego i lat przyszłych)

Termin płatności

I

styczeń, luty, marzec

do 15 marca

II

kwiecień, maj, czerwiec

do 15 maja

III

lipiec, sierpień, wrzesień

do 15 września

IV

październik, listopad, grudzień

do 15 listopada