Z życia gminy

  PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

  Sezon letni co roku sprzyja remontom dróg, szczególnie gruntowych i żwirowych.

  Rozpoczęła się przebudowa świetlicy w Ogrodnikach, z przeznaczeniem tego budynku na Klub „Senior+”.

   PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

  21 września, po raz szesnasty w bieżącej kadencji, obradowali radni Gminy Siemiatycze.

  Chór z parafii prawosławnej pw. Cudownego Zbawiciela w Rogawce jednym z laureatów Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.

Strona 1 z 151