Z życia gminy

Po raz pierwszy ruszyła w 2001 roku, ale dotychczas nie było jej w Siemiatyczach. Mowa o ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka", podczas której w okresie Bożego Narodzenia rodziny potrzebujące pomocy obdarowywane są prezentami przez ludzi dobrej woli.

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze, na odcinku od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8 listopada 2013r. (piątek) o godz. 10.00 w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach ul. T. Kościuszki 88 odbył się pokaz technologii 3D.

27 października 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Słochy Annopolskie odbyła się wystawa fotograficzna pod nazwą Krajobraz nadbużański - dolina rzeki Bug. Jest to ostania w tym roku wystawa fotograficzna zorganizowana na zakończenie realizacji projektu.

13 października 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Wiercień Duży odbyła się wystawa fotograficzna pod nazwą Krajobraz nadbużański - dolina rzeki Bug. Jest do kolejna z wystaw fotograficznych zorganizowana na zakończenie realizacji projektu.

10 października 2013 r. pod tajemniczym hasłem „Szukaj urzędu przy ulicy Kościuszki” przy siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze od godz. 10.00 odbywa się gra terenowa „9 cudów Powiatu Siemiatyckiego”.

Stowarzyszenie Klub Amazonki w Siemiatyczach od kwietnia do sierpnia 2013 r. realizowało projekt „WALCZMY RAZEM Z RAKIEM – Amazonki na rzecz społeczności lokalnej”.

„Paweł i Gaweł", „Małpa w kąpieli" , „Osiołkowi w żłobie dano", „Dwa koguty", kto nie zna i nie lubi humoru Aleksandra Fredry - mistrza ciętej riposty ? A, że w tym roku przypada 220 rocznica jego urodzin, więc warto było uczcić jubileusz czytając utwory komediopisarza, który świetnie znał, rozumiał swój kraj, twórcy - potrafiącego uchwycić i opisać dowcipnym językiem cechy Polaków.