Z życia gminy

 Zakończona została inwestycja w Rogawce, związana z remontem budynku świetlicy oraz przekształceniem go na Klub „Senior+”.

  Załatwiaj cyfrowe sprawy przez internet. W woj. podlaskim pomoże w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskamy informacje o usługach świadczonych droga elektroniczną.

 Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się sposób dokonywania wpłat związanych z PIT, CIT i VAT - będzie można je uregulować wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego.

  Pani Iwona Kłopotowska - nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czartajewie wygrała wojewódzki plebiscyt.

  Przedszkolne kolędowanie - pod takim hasłem w Przedszkolu Gminnym Gminy Siemiatycze odbyło się przedświąteczne spotkanie, w którym wraz z przedszkolakami uczestniczyły ich rodziny.

  W okresie przedświątecznym wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Tołwinie odwiedzili pensjonariuszy Domu Opieki na Grabarce.

  Gmina Siemiatycze rozpoczęła realizację projektu pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego.