Z życia gminy

 W niedzielę, 15 grudnia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach odbędzie się wydarzenie charytatywne pod hasłem „Dla 9-miesięcznej Zosi”.

  W Klubach „Senior+” w Krupicach i Bacikach Dalszych trwa wyrób akcesoriów świątecznych.

  Od dnia 1 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

PGE Dystrybucja S.A.informuje o wyłączeniach prądu.

   Na ukończeniu jest remont budynku świetlicy w Rogawce, z przekształceniem na Klub Senior”+”.

   Gmina Siemiatycze realizuje program "Maluch+".

  Dwóch uczniów ze szkół z terenu gminy Siemiatycze wyróżnionych w konkursie „Bitwa na słowa”.