Z życia gminy

  Trwa kapitalny remont stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach.

Od 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, rolnicy mogą załatwić wszystkie sprawy osobiście.

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zwraca uwagę na zanieczyszczenie chodników i ulic środkami ochrony osobistej.