Z życia gminy

  Dobiega końca szycie maseczek dla mieszkańców gminy Siemiatycze.

  Rozpoczął się ostatni etap budowy drogi gminnej do Kułyg.

  Gminna akcja „maseczka” powoli dobiega końca.

 Kampania STOP pożarom traw ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW.