Z życia gminy

  Gmina Siemiatycze ogłasza rekrutację do Żłobka Gminy Siemiatycze.

  Grudzień, to miesiące gdzie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w ramach szeroko rozumianej prewencji przeciwpożarowej odwiedzają placówki oświatowe na terenie powiatu siemiatyckiego.

 27 grudnia, po raz ostatni w 2019 r., w świetlicy w Siemiatyczach – Stacji obradowali radni Gminy Siemiatycze.

 Zakończona została inwestycja w Rogawce, związana z remontem budynku świetlicy oraz przekształceniem go na Klub „Senior+”.

  Załatwiaj cyfrowe sprawy przez internet. W woj. podlaskim pomoże w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskamy informacje o usługach świadczonych droga elektroniczną.

 Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się sposób dokonywania wpłat związanych z PIT, CIT i VAT - będzie można je uregulować wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego.