W ostatnim okresie na terenie gminy Siemiatycze zniszczonych zostało 5 odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej.



     drogi zniszcz 2018 06

 

 

  Wszystkie odcinki tych dróg są administrowane przez Gminę Siemiatycze. To drogi:
-        od trasy wojewódzkiej nr 690 w stronę Rogawki,
-        od trasy wojewódzkiej nr 690 do Cecel,
-        Skiwy Małe do granicy z Gminą Drohiczyn,
-        Kłopoty Bujny – Kłopoty Patry,
-        Kłopoty Bujny – Wiercień Duży.

    Przyczyna zniszczeń związana był z aurą, oraz tonażem poruszających się po tych drogach pojazdów. Niedawna odwilż spowodowała rozmarznięcie gruntu pod asfaltem. Woda roztopowa jednak nie wsiąkała zbytnio w ziemię, ponieważ w wyniku odwilży grunt rozmarzł tylko do pewnej głębokości. Wystarczyło, że po takiej drodze przejechało się kilka ciężkich pojazdów, po czym asfalt zaczął kruszyć się i wypiętrzać w górę.

     Wójt Edward Krasowski: - Szanowni mieszkańcy Gminy Siemiatycze. Większość naszych dróg asfaltowych budowana była w standardzie, który dziś określamy jako niski. Większość tych dróg nie jest przystosowana do wielokrotnego przyjęcia masywnych pojazdów – ciężarówek, traktorów z przyczepami. Kilkanaście lat temu taka właśnie była technika budowy tych dróg. Absolutnie nikomu nie zabronimy poruszania się po naszych drogach takimi pojazdami, bo przecież rolnicy kupili je po to, by nimi pracować, jednak prawdopodobnie jeszcze długo będziemy zbierać żniwo tamtych technologii drogowych. Obecnie wjazd na zniszczone odcinki jest ograniczony. Ustawiliśmy tam zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 3 i pół tony. Mam nadzieję, że zakazy nie będą łamane przez kierowców. Zniszczone odcinki naszych dróg naprawimy niezwłocznie, jak tylko pozwoli na to pogoda. Przynajmniej przez kilka dni temperatura musi być na wyższym plusie, by grunt dobrze rozmarzł i wsiąknął wodę. Wtedy można przystąpić do napraw. Proszę więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

drogi zniszcz 2018 01

drogi zniszcz 2018 02

drogi zniszcz 2018 03

drogi zniszcz 2018 04

drogi zniszcz 2018 05