"Gas - System" informuje o pracach związanych z projektowaniem nowego odcinka gazociągu.

   Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A informuje, że na podstawie analizy dotychczas przeprowadzonych prac geologicznych,  prowadzenie badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) do terenu projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie), zakończy się w terminie do dnia 31.01.2019 r.

    Nadmieniamy, iż terenowe prace geologiczne mogą być prowadzone z różną intensywnością.

    Równocześnie z badaniami geologicznymi rozpoczyną się kompleksowe prace geodezyjne, których Wykonawcą będzie firma G4 GEODEZJA Sp. z o.o. (do 31.08.2018 r.).

    Z uwagi na powyższe uwarunkowania w trakcie czynności, możliwe jest wejście Wykonawców na teren nieruchomości/działek prywatnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania ww. badań i prac, jakie są wymagane do sporządzenia właściwej dokumentacji i opracowań na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

   W związku z powyższym, uprzejmie Państwa prosimy o zamieszczenie niniejszego pisma na stronie internetowej Urzędu oraz przekazanie sołectwom informacji o możliwości pojawienia się pracowników i samochodów w/w firm na terenach projektowanego gazociągu.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A