23 października Wójt Gminy Siemiatycze, Edward Krasowski, podpisał umowę partnerską z innymi samorządami, dotyczącą realizacji projektu transgranicznego „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”.

   Projekt zakłada zakup nowych samochodów pożarniczych, typu średniego i ciężkiego. Po jednym, lub po dwa takie samochody trafią do gmin biorących udział w projekcie: Siemiatycze, Dziadkowice, Milejczyce, Nurzec Stacja, oraz Perlejewo. Partnerem zagranicznym jest Straż Pożarna z Grodna (Białoruś), gdzie trafi podnośnik strażacki.

   Liderem projektu jest Gmina Siemiatycze. W gminie Siemiatycze nowe samochody zasilą OSP w Kajance oraz Słochach Annopolskich.

   Wartość projektu – 2 078 104 EUR. Wartość zakupu dla Gminy Siemiatycze – 292 498 EUR. Wkład własny gminy Siemiatycze – 32 499 EUR.

   Realizacja projektu, a tym samym unowocześnienie gminnego, oraz powiatowego taboru ratowniczego znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w regonie.

 

 umowa osp trans 2018 04

umowa osp trans 2018 05

umowa osp trans 2018 06