Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał kolejne dofinansowanie dla Gminy Siemiatycze w zakresie oświaty, w konkursie ogłoszonym przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

   To blisko 118 tys. zł na realizację projektu pod nazwą „Poprawa kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie”.  Konkretnie będą to dodatkowe zajęcia z: matematyki, informatyki, przyrody, logopedyczne, wyrównawcze, z języka angielskiego, uczniowie zapoznają się również z Centrum Nauki Kopernik. Po trzech uczniów ze szkół objętych projektem otrzyma też stypendia za wyniki w nauce (kwalifikwoane przedmioty: matematyka, informatyka, przyroda), w wysokości 250 zł.

   Z dodatkowych zajęć skorzysta 113 uczniów, od 1 września 2019 r., do 30 czerwca 2020 r.

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na ten cel  blisko 117,8 tys. zł w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu – 131 tys. zł (dofinansowanie – 85%).

   Będzie to kontynuacja realizowanego projektu przez szkoły Gminy Siemiatycze "Równać szanse".