Na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dotyczącego budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

 

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO