Operator Gazociągów Przemysłowych „Gas – System” realizuje prace projektowe dla nowej inwestycji pod nazwą „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przemysłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, tj. gazociąg DN 700 łączący węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica RP  LT”.

 

BROSZURA INFORMACYJNA