Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2019 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Turna Duża  ogłasza się, że wybory na sołtysa odbędą się w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej.

                                             Wójt

                                                Edward Krasowski