Po zakończeniu remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Siemiatycze, rozpoczęła się naprawa dróg gminnych.

 

drogi remonty 2019 14

    Czartajew - Rogawka

 

  W większości dotyczy to odcinków zniszczonych w marcu ubiegłego roku. Spękaną i dziurawą nawierzchnię zastąpiła 5-centymetrowa solidna warstwa bitumiczna.

  Do naprawy przewidziane są odcinki: Czartajew – Rogawka, Kłopoty Bujny – Kłopoty Patry, Wiercień Duży – Kłopoty Bujny, w okolicy Skiw.

  Łączna długość naprawianych nawierzchni – blisko 10 km.

  Prace finansowane są z budżetu własnego Gminy Siemiatycze.

 

drogi remonty 2019 03

  Kłopoty Bujny - Kłopoty Patry