Zakończyły się remonty dróg na terenie gminy Siemiatycze.

  Do remontu (położenia tzw. „nakładek) zakwalifikowano wcześniej wiele odcinków dróg gminnych, o łącznej długości blisko 10 km, przede wszystkim: Kłopoty Bujny – Kłopoty Patry, Rogawka – trasa wojewódzka 690, Wiercień Duży – Kłopoty Bujny, ul. Spacerowa w Czartajewie, Skiwy Małe – do granicy gminy Siemiatycze z gminą Drohiczyn, Cecele – kolonia Cecele.

  Większość tych dróg została zniszczona w marcu 2018 r., głównie w wyniku czynników atmosferycznych (można o tym przeczytać tutaj).

  Wykonawcą usługi była spółka „Fedro” z Osiecka”, za ok. 1,3 mln zł. Koszty naprawy dróg gminnych poniosła Gmina Siemiatycze.

  Był to pierwszy etap modernizacji tych dróg. W drugiem etapie poprawione zostaną pobocza, w miejscach najbardziej wymagających np. wyrównania, utwardzenia, dożwirowania.

   W tym samym czasie wyremontowano również prawie 2 km dróg powiatowych, na odcinkach: Boratyniec Ruski - Szerszenie, Wiercień Duży - Romanówka, w Wólce Nadbużnej, przy współfinansowaniu Gminy Siemiatycze.

 

drogi po 2019 01

   Droga gminna Wiercień Duży - Kłopoty Bujny (marzec 2018). Poniżej ten sam odcinek po naprawie.

drogi po 2019 16

 

  

 

 

drogi po 2019 04

     Droga Czartajew - Rogawka (marzec 2018), Poniżej ta sama droga po naprawie.

  drogi po 2019 11

   

 

 

drogi po 2019 03

     Fragment drogi do Cecel, zniszczonej w marcu 2018 r. Poniżej naprawiony ten sam odcinek.

drogi remonty 2019 06

 

 

drogi po 2019 02

    Droga Kłopoty Bujny - Kłopoty Stanisławy, sprzed ok. półtora roku. Poniżej - po naprawie.

  drogi po 2019 13

 

 

 

    drogi po 2019 06

 drogi po 2019 07

   Ulica Spacerowa w Czartajewie.