29 września na kameralnej scenie przy świetlicy w Bacikach Bliższych zaprezentowały się zespoły "Hiłoczka” z Czeremchy, oraz „Kałyna” z Rokitnego na Ukrainie.

 

 

 

 

baciki zup 2019 01

baciki zup 2019 03

baciki zup 2019 05

baciki zup 2019 07