Rozpoczęła się przebudowa budynku byłego gimnazjum gminnego, z przystosowaniem na żłobek, przedszkole, oraz urząd gminy.

 

   Zakres prac jest bardzo szeroki. Powstaną nowe sale do celów przedszkolnych, dwie windy, stołówka, nastąpi wymiana okien, drzwi, wszystkich instalacji, budynek zyska nowy system grzewczy i system fotowoltaiki, powstanie nowoczesna sala konferencyjna, system klimatyzacji.

  Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

  Wartość zadania – 6.353.196 zł brutto.

Wykonawcą jest przedsiębiorstwo „Majka” z Siemiatycz.