15 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  oficjalnie wręczono przedstawicielom samorządów symboliczne czeki na realizację projektów termomodernizacji budynków.

 

  W imieniu samorządu Gminy Siemiatycze czek odebrał Wójt Edward Krasowski. Symboliczne czeki wręczali: Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

 

termo czeki 2019 01

 

  Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie otrzymali wszyscy beneficjenci konkursu, którzy złożyli poprawne wnioski.

  Zaplanowane inwestycje mają na celu zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie - ochronę środowiska naturalnego. Skorzystają z nich przede wszystkim bezpośredni użytkownicy budynków objętych termomodernizacją – uczniowie, pracownicy, mieszkańcy budynków komunalnych.W większości przypadków remontem objęte będą: szkoły, szpitale, inne budynki użyteczności publicznej.

 

termo czeki 2019 03

 

  W przypadku Gminy Siemiatycze – to budynek byłego gimnazjum, przy ul. Kościuszki 88, przeznaczony docelowo na: żłobek, przedszkole, urząd gminy. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 1 848 461,20 zł. Remont budynku już rozpoczął się, o czym można przeczytać TUTAJ.

  Łącznie w ramach konkursu na termomodernizację, zostały dofinansowane 54 projekty o wartości 141,5 mln zł i dofinansowaniu wynoszącym ponad 106 mln zł.

 

termo czeki 2019 02