Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących własność Gminy Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna