30 października, w świetlicy w Siemiatyczach Stacji, zebrali się radni gminy Siemiatycze, by po raz kolejny głosować nad projektami uchwał, dyskutować o sprawach gminy.

 

  Tym razem, po raz kolejny jednogłośnie, przegłosowano następujące uchwały: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum.

  Na każdych obradach niezwykle istotnym punktem jest sprawozdanie wójta z pracy między sesjami.

 

sesja pazdziernik 2019 01

 

   Wójt Edward Krasowski: - Szanowni państwo, ostatnia sesja była ponad trzy tygodnie temu, więc niedawno, ale jak zwykle jest o czym powiedzieć, bo cały czas sporo robimy, kontynuujemy inwestycje. Ważną, podejmowaną dziś uchwałą, jest zmiana studium przestrzennego zagospodarowania gminy, na potrzeby budowy strzelnicy powiatowej w obrębie wsi Klukowo, przez starostwo powiatowe. Ma to być strzelnica nowoczesna, uniwersalna, z zapleczem. Starostwo chce z tym ruszyć w przyszłym roku. Stąd potrzeba wspomnianej zmiany studium. Co jeszcze? Szkoła w Szerszeniach funkcjonuje od 14 października. Cały czas jednak kontynuujemy drobne prace wykończeniowe, oraz związane z umeblowaniem. Najbardziej cieszy fakt, że przy nie największych nakładach udało nam się wykonać sporo dobrej pracy. Remont ten pokryliśmy ze środków gminnych. Cały czas trwają też prace nad utworzeniem żłobka, przedszkola, oraz gminy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Gminę zechcemy przenieść do nowego budynku w miesiącach letnich. Kolejna sprawa – remont świetlicy w Rogawce. Świetlica pięknieje, są już pierwsze meble, będą dekoracje, ozdoby, dzięki którym budynek nabierze jeszcze piękniejszego efektu. Trochę przeraża plac obok. Jest tam plac zabaw, na którym będziemy musieli raczej zlikwidować kilak elementów. Pozostanie zagospodarowanie tego terenu, nasadzenia i to będą nasze kolejne koszty.

   Poza tym w ostatnim czas powstał krótki odcinek wodociągu i oświetlenia w Wólce Nadbużnej. Gmina ubiega się dofinansowanie na utylizację azbestu, oaz budowę oświetlenia na osiedlu „Czysta dolina”.

 

sesja pazdziernik 2019 02

 

  W punkcie interpelacje i zapytania radni pytali o budowę oświetlenia w kolejnych miejscowościach, oraz niedokończone zagospodarowanie poboczy dróg gminnych w miejscach, gdzie były one ostatnio remontowane.

  Wójt Edward Krasowski: - Szanowni państwo, jeśli chodzi o oświetlenie, obliguje nas wykonanie dokumentacji. Problem nie leży w tym przypadku w pieniądzach, lecz w wykonawstwie. Na nasze zapytania odpowiada jeden lokalny podmiot, który najwyraźniej, z powodu ogromu pracy, nie zawsze zdąży w terminach z wykonawstwem. Druga sprawa – widzimy problem na wspomnianych drogach. Sądziliśmy, że zdołamy to zagospodarować, usunąć, sami. Nie zdołamy jednak. Nasi pracownicy byli pochłonięci pracą w szkole w Szerszeniach. Powstało ok. 10 km nakładek na drogach, a więc ok. 20 km poboczy. Zagospodarowaliśmy ok. kilometra. Dziś rozmawiałem z dwoma podmiotami, ewentualnymi wykonawcami. Wystąpimy z zapytaniem na te prace. Jeśli cena będzie zaporowa, część prac wykonamy sami.

   Na koniec obrad wójt Edward Krasowski, wraz z przewodniczącym rady Adamem Boguszewski, oficjalnie podziękowali panu Antoniemu Pykało za I miejsce w konkursie Na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Woj. Podlaskim.

 

sessja pazdziernik 2091 03