Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje o wynikach badań próbek wody.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że na podstawie badań próbek wody pobranych z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego w Tołwinie woda odpowiada wymaganiom chemicznym, fizykochemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym.

 

OCENA JAKOŚCI WODY - TOŁWIN