22 listopada w świetlicy – Klubie „Senior+” w Bacikach Dalszych zabrzmiał Marsz Mendelsona. Były też bukiety kwiatów, życzenia, szampan i huczne STO LAT.

 

  zlote 2019 07

 

 Wszystko z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Siemiatycze. Wraz z jubilatami zjechała się rodzina, licznie przybyli również zaproszeni goście, w imieniu jubilatów modlitwę zmówili proboszcz para pw. św. A. Boboli w Siemiatyczach ks. Bohdan Sawicki, oraz ks. mitrat Antoni Czapko z parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.

   Wszyscy jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, które wręczał wójt Edward Krasowski

 

zlote 2019 10

 

  Jubilaci: Luba i Konstanty Gumieniakowie, Krystyna i Stanisław Kalinowscy, Zofia i Zbigniew Igańscy, Zofia i Jan Jaszczołtowie, Stanisława i Józef Godlewscy, Lida i Włodzimierz Sutyńcowie, Anna i Jan Zalewscy, Helena i Franciszek Kłopotowscy, Teresa i Marian Kamińscy, Wiera i Jan Ulianiukowie, Halina i Aleksander Szarko, Teresa i Henryk Kłosowscy, Julia i Kazimierz Iwaniukowie.

  Dla utrwalenia tej ważnej chwili, małżonkowie otrzymali pamiątkowe zdjęcia, wykonane podczas ceremonii wręczania odznaczeń.

 

zlote 2019 16

 

 

50-lecie ślubu to wspaniała rocznica. Szanowni Jubilaci, Wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe i z tej próby wyszliście zwycięsko. Nagrodą dla Was jest szczęście dzieci, uśmiech wnuków i prawnuków oraz radość, którą możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. Na tę podniosłą chwilę zasłużyliście przez swą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wszystkie najlepszego!

Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski

Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze Adam Boguszewski