26 listopada odbyła się wielka uroczystość w Szkole Podstawowej w Szerszeniach.

   Uroczystość składała się z dwóch podstawowych części. W pierwszej oficjalnie do szkolnej społeczności przyjęte zostały pierwszaki. Wprawdzie w bieżącym roku szkolnym jest ich tylko sześciu, ale jakże szczególnych, bo to dla nich przyszło rozpoczynać naukę w szkole, która przez lata nie była gruntownie modernizowana. I z tym właśnie wątkiem związana była część druga uroczystości. Uroczystości - na którą przybyło wielu zacnych gości, przede wszystkim JE Biskup Piotr Sawczuk, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, JE Najprzewielebniejszy Prawosławny Biskup Siemiatycki Warsonofiusz, Starosta Siemiatycki Jan Zalewski, Wicestarosta Siemiatycki Marek Bobel, Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze Adam Boguszewski wraz z radnymi, dyrekcje szkół i przedszkoli z terenu gminy Siemiatycz, jak również rodzice uczniów.

 

szerszenie 2019 01

 

  - Szanowni Państwo, to moment szczególny zarówno dla nas, jako dla samorządu, jak również dla uczniów i grona pedagogicznego, ponieważ ten obiekt w zasadzie nigdy, aż od momentu pobudowania, czyli od lat 60-tych ubiegłego wieku, nie przeszedł takiego remontu. Owszem, były remonty, lecz niewielkie. Zdawałoby się – remont, czyli zwyczajna rzecz, jednak z drugiej strony niezwyczajna, ponieważ kosztowna, przeprowadzona bardzo szybko, własnymi siłami i pierwszy raz w tak długiej historii szkoły. Dodając do tego ubiegłoroczną modernizację tego budynku z zewnątrz, czyli tzw. modernizację, mamy obecnie jedną z piękniejszych szkół w szerokiej okolicy. Cieszę się, że od tego roku szkolnego nasi uczniowie, oraz przedszkolaki będą uczyły się w świetnych warunkach, kolorowych salach, z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, będą korzystały z nowych mebli. Dziękuję Radzie Gminy Siemiatycze za przychylność, dziękuję rodzicom dzieci, oraz nauczycielom za wyrozumiałość i znoszenie trudności podczas remontu. Śmiało można powiedzieć, że tej szkoły nie trzeba będzie remontować przez kolejne 20 lat. Można tylko ubolewać na inną sprawą. Otóż dopada nas niż demograficzny i mamy mało dzieci w tej szkole, obecnie 54 uczniów. Przykładowo: za rok nie będzie pierwszej i szóstej klasy. Ta szkoła może przyjąć zdecydowanie więcej uczniów i na to liczymy... - mówił Wójt Gminy Siemiatycze, Edward Krasowski.

 

szerszenie 2019 23

 

  Symboliczne otwarcie szkoły po gruntownym remoncie połączone zostało z jej wyświęceniem, czego dokonali wspomniani duchowni. Obaj biskupi, na pamiątkę tej chwili, wręczyli dyrektorowi szkoły ikonę, oraz krzyż.

 

szerszenie 2019 15

 

  Podczas uroczystości głos zabierało wiele osób, podkreślając – jak trudno w dzisiejszych czasach stawiać dla samorządu najniższego szczebla na oświatę, gdyż przeważnie wzrasta tendencja do cięcia środków oświatowych.

 

szerszenie 2019 10

 

  Warto jeszcze wspomnieć, że z okazji uroczystości pierwszoklasiści przygotowali część artystyczną, w sposób symboliczny przyjęli na swoje barki dyrektorski ołówek – jako symbol ślubowania, otrzymali pamiątki od starszych klas, oraz plecaki ufundowane przez Gaz – System.

  Uroczystość zakończył słodki poczęstunek.