Mieszkańcy trzynastu gmin z woj. podlaskiego w 2021 r. będą mogli załatwić większość spraw urzędowych przez internet.

  Zarząd województwa przyznał na ten cel 6 mln 728 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ( RPOWP).

 

 wrota euslugi 2019 03

 

 Szczegóły projektu zaprezentowano 26 listopada podczas konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, w tym wicemarszałek Stanisław Derehajło, Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszka Aleksiejczuk.

  Projekt będzie realizowany w trzynastu gminach – Drohiczyn,  Kolno, Krasnopol, Łomża, Milejczyce, Nowe Piekuty, Siemiatycze, Sokółka, Suchowola, Suwałki oraz miasta Bielsk Podlaski, Grajewo i Łomża. Liderem jest województwo podlaskie.

 

wrota euslugi 2019 02

 

  Projekt obejmie 192 tys. osób. Umożliwi załatwienie większości spraw urzędowych 24 godz. na dobę, bez konieczności wychodzenia z domu. Aplikacje oferujące e-usługi będą też przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Mieszkańcy gmin biorących udział w projekcie część spraw załatwią w całości, a inne częściowo. W tej pierwszej grupie jest osiemnaście e-usług. Należą do nich m.in. opłaty i deklaracje podatku leśnego, od nieruchomości , informacja o stanie rozliczeń mieszkańca/ przedsiębiorcy. Drogą elektroniczną będzie też można uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami za nieruchomości czy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

  Projekt będzie realizowany do 2021 r.

  Więcej o projekcie na Wrotach Podlasia.

 

 

wrota euslugi 2019 04

wrota euslugi 2019 05

wrota euslugi 2019 06