OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze - data publikacji 6.12.2019