Na podst. par. 10 Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Wólka Nadbużna, zwołuje III zebranie członków spółki z następującym porządkiem obrad:

1. powołanie zarządu spółki,

2. powołanie komisji rewizyjnej.

Termin zebrania - 15 grudnia 2019 r. (niedziela), godz. 13.00.

Miejsce zebrania - świetlica parku linowego.

 

Wilczyńska Grażyna

Sołtys Wsi Wólka Nadbużna