W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pani Grażyny Wilczyńskiej Wójt Gminy Siemiatycze ogłasza wybory na sołtysa sołectwa Wólka Nadbużna, które odbędą się w dniu 27 grudnia 2019 r., o godz. 18.00, w budynku Świetlicy Bazy Turystyczno – Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej.

Wójt Edward Krasowski