Gmina Siemiatycze rozpoczęła realizację projektu pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego.

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III osi Priorytetowej: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

  Jego realizacja pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców m.in. Gminy Siemiatycze, w różnych grupach wiekowych, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z internetu, w tym e-usług. Obszary tematyczne – odzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działamy w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

  Projekt dofinansowany został w 100% ze środków unijnych.

 

akademia kompetencji 2019 01

akademia kompetencji 2019 02

akademia kompetencji 2019 03

akademia kompetencji 2019 04