W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Wójt Gminy Siemiatycze ogłasza wybory na sołtysa sołectwa Słochy Annopolskie, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w Świetlicy w Słochach Annopolskich.

 

Wójt Edward Krasowski