27 grudnia, po raz ostatni w 2019 r., w świetlicy w Siemiatyczach – Stacji obradowali radni Gminy Siemiatycze.

 Najważniejszą częścią sesji było głosowanie w sprawie uchwał. Radni jednogłośnie przegłosowali projekty uchwał w sprawach: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminnego, regulaminu utrzymania czystości, zakresu i sposobu odbierania odpadów komunalnych, wyrażenia woli w celu utworzenia zakładu komunalnego w formie spółki, planu pracy komisji działających przy radzie gminy, wyrażenia zgodny na przekazanie Gminie Mielnik zadania publicznego dotyczącego transportu zbiorowego.

 

sesja grudzien 019 01

 

 Jednak najważniejszą uchwałą, jaką podejmuje się raz w roku, była uchwała dotycząca budżetu na 2020 r. Tę uchwałę rada też zaakceptowała jednogłośnie.

 Na 2020 r budżet Gminy Siemiatycze planuje się w wysokości 29.207936 zł (dochody), oraz 29.698.210 zł (wydatki).

 Dochody budżetowe będą pozyskiwane m.in. z: wpłat podatkowych od mieszkańców, subwencji oświatowych i innych, dotacji unijnych i krajowych.

 Z kolei wydatki majątkowe (inwestycyjne) skupione będą na: kontynuacji zmiany sposobu użytkowania części budynku byłego gimnazjum na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją, modernizacji stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach, rozbudowie sieci wodociągowej w Czartajewie i Wólce Nadbużnej, przebudowie drogi gminnej Kuługi – Krasewice (od trasy wojewódzkiej do Kułyg), zakup samochodu strażackiego, rozbudowie oświetlenia ulicznego (Baciki Bliższe, Kłopoty – Bujny, Ossolin, kolonia Anusin), budowa wiat ogniskowych), realizacji projektu „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”.

 

sesja grudzien 2019 02

 

 Coroczne wydatki budżetu Gminy Siemiatycze związane są również z funduszem sołeckim, na który w 2020 r. zaplanowano na kwotę 569.152,08 zł.

 Poszczególne sołectwa będą miały do rozdysponowania następujące kwoty:

- Anusin:17.270,80 zł,

- Baciki Bliższe:19.302,65 zł,

- Baciki Dalsze:13.597,82 zł,

- Baciki Średnie: 16.800,00 zł,

- Boratyniec Lacki:11.253,37 zł,

- Boratyniec Ruski:16.528,39 zł,

- Cecele:13.480,00 zł,

- Czartajew: 36.026,41 zł,

- Grzyby – Orzepy: 9.455,96 zł,

- Kajanka:15.121,72 zł,

- Klekotowo:11.370,59 zł,

- Klukowo:13.519,67 zł,

- Kłopoty – Bańki:10.979,85 zł,

- Kłopoty – Bujny:12.152,08 zł,

- Kłopoty - Patry, Wólka Biszewska:12.308,37 zł,

- Kłopoty – Stanisławy:11.487,81 zł,

- Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała:12.347,45 zł,

- Sołectwa Krasewice Czerepy, Krasewice Jagiełki, Krasewice Stare:11.644,11 zł,

- Krupice:14.027,64 zł,

- Kułygi:11.487,81 zł,

- Lachówka: 9.612,25 zł,

- Laskowszczyzna: 9.104,29 zł,

- Leszczka:12.581,89 zł,

- Moczydły:10.823,35 zł,

- Ogrodniki:13.910,42 zł,

- Olendry: 9.260,59 zł,

- Ossolin: 9.534,10 zł,

- Rogawka: 16.489,31 zł,

- Romanówka:16.801,91 zł,

- Siemiatycze – Stacja: 20.201,36 zł

- Skiwy Duże:12.152,08 zł,

- Skiwy Małe:11.605,04 zł,

- Słochy Annopolskie: 20.045,06 zł,

- Szerszenie:11.565,96 zł,

- Tołwin: 15.199,86 zł,

- Turna Duża: 13.675,97 zł,

- Turna Mała: 9.416,88 zł,

- Wiercień Duży:11.995,78 zł,

- Wiercień Mały kwotę 9.963,92 zł,

- Wólka Nadbużna kwotę 13.324,30 zł,

- Wyromiejki kwotę 11.605,04 zł,

- Zalesie kwotę 10.120,22 zł,

 Radni wysłuchali również obszernego podsumowania wójta Edwarda Krasowskiego z działań inwestycyjnych w kończącym się roku.

 

sesja grudzien 2019 03