Grudzień, to miesiące gdzie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w ramach szeroko rozumianej prewencji przeciwpożarowej odwiedzają placówki oświatowe na terenie powiatu siemiatyckiego.

 

 psp czujka 2019 01

 

  W ramach spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz nauczycielami w szkołach podstawowych przekazano kalendarze plakatowe na nadchodzący 2020 r. Spotkania były okazją do omówienia założeń ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla w sezonie grzewczym pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku i zagrożeń związanych z sezonem zimowym. Jednocześnie podczas rozmów z nauczycielami zauważono jak ważnym elementem są spotkania i pogadanki  oraz wizyty w salach edukacyjnych „OGNIK”  które podnoszą świadomość dzieci na temat bezpieczeństwa. Podziękowano za dotychczasową współpracę oraz zadeklarowano chęć kontynuowania wspólnych przedsięwzięć.

 

psp czujka 2019 02

 

  Do akcji prewencyjnych  również czynnie włączyła się  jednostka  OSP  w Krupicach. Podczas spotkań  na terenie szkól podstawowych w gminie Siemiatycze przedstawiciel jednostki wręczał broszury szkoleniowe i informacje dzieciom uczestniczącym w spotkaniach. OSP Krupice jako pierwsza jednostka OSP włączyła się w tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez Straż Pożarna  w Siemiatyczach.

 

psp czujka 2019 03

   fot. KP PSP Siemiatycze