Gmina Siemiatycze ogłasza rekrutację do Żłobka Gminy Siemiatycze.

 

loga ue 2019 05

 

  Termin rekrutacji - od 02 do 10 stycznia 2020 r.

  Do dyspozycji mieszkańców Gminy Siemiatycze mamy 32 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

  Zapraszamy mieszkańców Gminy Siemiatycze do składania wniosków. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Siemiatycze (ul. Kościuszki 35), w godz. pracy urzędu, w pokoju nr 4 (sekretariat ).

 

 Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 będą współfinansowane w ramach projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” (26 miejsc) i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (6 miejsc), ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014,- 2020, Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2: Działania na rzecz równowagi praca – życie, Priorytet inwestycyjny 8.4: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

- FORMULARZ REKRUTACYJNY:     ikona word     ikona pdf

 

- STATUS UCZESTNIKA:    ikona word     ikona pdf

 

- KLAUZULA RODO:     ikona word     ikona pdf

 

 

 

loga ue 2019 05